Вивчаємо соціологію разом з відомим українським політологом Валентином Бушанським

Вивчаємо соціологію разом з відомим українським політологом Валентином Бушанським

5-12 квітня 2021року в рамках курсу “Соціологія” відбулися он-лайн зустрічі студентів першого курсу фінансово-економічного та обліково-статистичного факультетів з відомим українським вченим, політологом, доктором політичних наук, головним науковим співробітником відділу етнополітології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України Валентином Вікторовичем Бушанским.

Предметом обговорення були актуальні питання соціальних ролей особистості, проблеми ідентифікації постмодерністських теорій та специфіки постмодерністського дискурсу в сучасній соціології.

Відступивши від консервативно-академічних традицій публічних лекцій, в оригінальній і ненав’язливій манері, Валентин Вікторович надав студентам аналітичну інтерпретацію значення постмодерна як одного з головних понять сучасної соціології. На основі методу генеалогічного аналізу визначив методологічні можливості постмодернізму Розкриваючи основні ідеї представників французького постмодерну Жіля Дельоза і Фелікса Гваттарі, Валентин Бушанський особливу увагу приділив феноменам “тіло без органів”, “машина бажання”, “номадний суб’єкт”, а також розглянув основні ідеї Мішеля Фуко: дискурс як фактор формування громадської думки та соціальної поведінки.

На яскравих прикладах було розкрите поняття «соціальна роль» як відбиття взаємодії особистості із оточуючим середовищем та іншими індивідами. Продемонстрована стереотипізація поведінки людини у різних сферах її життєдіяльності відповідно її статусного положення.