Відкрите лекційне заняття на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення»

Відкрите лекційне заняття на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення»

23 жовтня 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справита страхування Ірини Володимирівни Заїчко з дисципліни «Фінансова безпека» на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення» для здобувачів 4 курсу ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування».

На лекції були підняті питання, пов’язані зсутністю бюджетної безпеки як однієї з складових фінансової безпеки держави. Окремо лекторка акцентувала увагу на критеріях та індикаторах оцінки бюджетної безпеки держави. Особлива увага була приділена механізму забезпечення бюджетної безпеки держави.

Лектор повністю розкрила зміст кожного питання, а влучно підібраний презентаційний матеріал, посилив зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.