Участь експертів Академії у семінарі в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

Участь експертів Академії у семінарі в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

24 листопада 2020 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було організовано та проведено онлайн-семінар на платформі Zoom для експертів та членів галузевих експертних рад.

Тема онлайн-семінару: «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм і їх акредитація». Організаторами виступили: Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проєкт ЄС), Національна команда експертів з реформування вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Херсонська державна морська академія. Модератором семінару була Жаннета Таланова. Участь в семінарі прийняли близько 340 експертів та членів ГЕР.  Варто зазначити, що серед учасників онлайн-семінару були  і науково-педагогічні працівники Національної академії статистики, обліку та аудиту – це сертифіковані експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи НАСОА Момотюк Людмила Євгенівна та д.пед.н., професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри обліку та оподаткування Теловата Марія Теодозіївна.

В рамках семінару були заслухані доповіді Олени Єременко та Андрія Бутенка, які виокремили основні кроки підготовки до акредитації освітніх програм і методику їх проведення. Спікери звернули увагу учасників на загальні вимоги за усіма критеріями та підкреслили важливість дотримання стандартів. Володимир Бахрушин зосередив увагу на національну рамку кваліфікації та складники освітньої програми. Темою доповіді Вадима Захарченка було забезпечення результатів навчання в освітніх програмах і програмні результати у стандартах вищої освіти. Темою виступу Ірини Золотарьової було: «Силабус: що, як, для кого». Спікерка структуровано розповіла учасникам про основний функціонал силабусу і яким чином використати його як корисний інструмент.

Також на семінарі обговорювали нові підходи до забезпечення внутрішньої якості освіти, алгоритм розроблення та вдосконалення освітніх програм, специфіку проєктування, демонстрації та оцінювання для професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. Доповіді викликали жваве обговорення та дискусію серед учасників семінару. Разом з тим, під час дискусії,  експерти закладів вищої освіти мали змогу обговорити проблемні питання парадигмальних змін в процедурі  проведення акредитації освітніх та освітньо-наукових програм, а також поставити питання щодо основних напрямів роботи НАЗЯВО. Наприкінці обговорення, учасники прийшли до висновку, що проведення цього семінару є надзвичайно важливим і актуальним.