Обговорюємо пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України

Обговорюємо пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України

19 листопада 2020 року в режимі он-лайн, відбулась ХІ Всеукраїнської науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», організована кафедрою фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету, співорганізатором якої виступила Національна академія статистики, обліку та аудиту.

Відкрив науковий форум вітальним словом ректор університету, професор П.О. Куцик. До привітання учасників долучилися: Заслужений економіст України, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту Т. Г. Бондарук; проректор з наукової роботи ЛТЕУ, професор Б. Б. Семак, директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ, професор С. В. Черкасова.

На пленарному засіданні виступили представники наукової спільноти, молоді учені та здобувачі вищої освіти Національної академії статистики, обліку та аудиту; Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; факультету управління та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка; Харківського державного університету харчування та торгівлі; Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – ЗВО, які виступили співорганізаторами Конференції. Модератор наукового форуму – доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ Т.В. Мединська.

Від Національної академії статистики, обліку та аудиту свою наукову доповідь представила здобувач вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Наталія Білявська на тему: «Види та наслідки бюджетного дефіциту» (науковий керівник: доктор економічних наук, професор Т.Г. Бондарук).

У роботі Конференції в он-лайн режимі прийняли участь понад 70 осіб, в тому числі здобувачі вищої освіти, аспіранти та молоді учені з 25 закладів вищої освіти на наукових установ із 10 міст України: Києва, Львова, Дніпра, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Мукачева, Чернівців, Харкова та Острога.