Бінарна лекція з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»

Бінарна лекція з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»

Сучасний період розвитку нашого суспільства потребує якісно нового рівня освіти, зокрема – використання активних методів навчання у ЗВО. Одним з таких методів є бінарна лекція, яка спонукає студентів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу.

24 листопада 2020р. доктором педагогічних наук, професором, Заслуженим працівником освіти України, завідувачем кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту Теловатою Марією Теодозіївною та доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного аграрного університету Дубініною Мариною Вікторівною проведено бінарну лекцію на тему: «Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу, спеціальності «Облік і оподаткування».

Лекція проведена у форматі Zoom-конференції, об’єднала більше 75 учасників, серед яких – здобувачі вищої освіти вищезазначених закладів освіти, іноземні студенти, науково-педагогічні працівники кафедр, декани факультетів.

В бінарній лекції, навчальний матеріал теми подавався студентам з відображенням цікавої презентації, живого діалогічного спілкування двох викладачів-лекторів між собою. Висока ерудиція, активність, компетентність та професійна майстерність викладачів Теловатої М.Т. і Дубініної М.В., викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну розумову й поведінкову реакцію присутніх.

За підсумком проведеної бінарної лекції, студенти мали можливість висловити свої думки, побажання, а також сподівання на подальше проведення таких лекцій у закладах вищої освіти.