Термінологія – атрибут науки

Термінологія – атрибут науки

«Термінологія – це атрибут науки, а наукова сфера,
як відомо, має міжнародний характер»,
– констатує мовознавець І.Козловець.

Актуальні питання розвитку сучасного термінознавства: проблеми нормалізації і стандартизації термінології, аналіз особливостей уживання термінів у тій чи іншій науковій галузі – розглядались у межах ІV Міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація» на V Всеукраїнському круглому столі «Проблеми термінології: сучасний стан».

Цей захід організувала 23 квітня кафедра української мови та культури Національного авіаційного університету. З доповідями на круглому столі виступили науковці вищих навчальних закладів України. Серед них і викладачі кафедри іноземних мов Національної академії статистики, обліку та аудиту, які репрезентували свої дослідження: З.Д.Варавкіна «Проблеми систематизації української економічної термінології у сучасному термінознавстві», І.В. Стогній «Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики українською мовою».

Доповідачі та учасники V Всеукраїнського круглого столу «Проблеми термінології: сучасний стан» і надалі активно співпрацюватимуть у напрямі розв’язання важливих лінгвістичних завдань.