Круглий стіл «Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років: фундаментальні здобутки, наукові перспективи, горизонти всеукраїнської та міжнародної співпраці»

Круглий стіл «Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років: фундаментальні здобутки, наукові перспективи, горизонти всеукраїнської та міжнародної співпраці»

14 травня 2021 року викладачі кафедри економіко-математичних технологій та ІТ взяли активну участь у міжнародній науковій конференції «Граматичні читання-ХІ». Серед її учасників: наукові співробітники Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; наукові співробітники інститутів Національної академії наук України; науковці Національного центру «Мала академія наук України»; викладачі та науковці університетів України; представники Наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»; представники Наукової ради НАН України «Інформація. Мова. Інтелект»; представники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; представники Всеукраїнського товариства «Знання»; представники Книжкової палати України; представники Української асоціації з оброблення інформації та розпізнавання образів.

В межах даного заходу відбувся круглий стіл «Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років: фундаментальні здобутки, наукові перспективи, горизонти всеукраїнської та міжнародної співпраці». На ньому обговорювалися нагальні питання використання мовних ресурсів у сучасному суспільстві, зокрема, Єршова Ольга Леонідівна, к.е.н, доцент, завідувачка кафедри економіко-математичних технологій та ІТ Національної академії статистики, обліку та аудиту зробила доповідь «Цифровізація процесів користування мовними ресурсами: перспективи, можливості та загрози», Ставицький Олександр Вікторович к.е.н, доцент, доцент кафедри економіко-математичних технологій та ІТ Національної академії статистики, обліку та аудиту зробив доповідь «Цифровізація соціальної сфери людини». Усі питання, розглянуті на круглому столі, є нагальними та сучасними. Учасники заходу обговорювали питання не тільки лінгвістики та філології, велика увага була приділена імплементації сучасних ІТ до застосування культурних та мовних ресурсів у житті громадян країни. Український мовно-інформаційний фонд НАН України є базою практики для студентів різних курсів та науковим партнером кафедри. Партнерство є різнобічним, основним напрямом співробітництва є дослідження можливостей щодо цифровізації мовних ресурсів та їх використання на різних гаджетах. Студенти НАСОА брали участь у міжнародному проєкті з створення інтерактивного словника мультимедійної грамотності. У перспективі – участь у інших подібних проектах.