«Бідність населення України: основні тенденції та профілі»

«Бідність населення України: основні тенденції та профілі»

27 квітня 2021 року, на засадах співпраці кафедри статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту та сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, було проведено відкриту онлайн лекцію з використанням платформи Zoom на тему: «Бідність населення України: основні тенденції та профілі», на яку було запрошено усіх зацікавлених. Така болюча та актуальна для нашого населення тематика привернула увагу як студентів НАСОА, так і студентів Фахового коледжу бізнесу та аналітики НАСОА.

З основними теоретичними та практичними аспектами й особливостями бідності населення України присутніх ознайомив Шишкін Владислав Сергійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, сектор дослідження рівня життя населення.

Лектор висвітив сучасний стан та тенденції бідності населення України в динаміці, за регіональною приналежністю, типами поселень, віковим цензом.

Хід обговорення засвідчив актуальність даної теми. Студенти наводили приклади зі свого життя і ставили болючі життєві питання. Це свідчило про те, що дослідження у цьому напрямі є цікавими для студентів і справді зачіпають кожного.

Владислав Сергійович запросив студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту до Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України для проходження практики, де вони зможуть ознайомитися з сучасними дослідженнями українських науковців з актуальних питань демографії та соціальної економіки.