Проведення міждисциплінарних лекцій у НАСОА

Проведення міждисциплінарних лекцій у НАСОА

У 2024 р. у НАСОА активно продовжується практика проведення міждисциплінарних лекцій.

Для студентів уже звичним є своєрідний тандем двох викладачів з фінансово-економічного та обліково-статистичного факультетів:

  • Черушевої Г. Б. – кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін;
  • Горобець О. О. – кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри статистики, ІТ та математичних методів.

Так, 22 січня, в рамках вивчення дисципліни “Психологія та педагогіка” здобувачами вищої освіти рівня “бакалавр” фінансово-економічного та обліково-статистичного факультетів Черушева Г.Б.  та Горобець О.О. провели спільну лекцію “Статистика соціальних медіа в управлінському процесі”.

В рамках лекції було акцентовано увагу на статистичному аналізі показників соціальних медіа, сегментації аудиторії, а також на психологічних аспектах ведення соціальних медіа.

Лекція пробудила здобувачів вищої освіти до дискусії, тим самим засвідчуючи інтерес аудиторії до обраної лекторами теми.