Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік та оподаткування»

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік та оподаткування»

30 березня цього року у Національній Академії статистики, обліку та аудиту Держстату України пройшов другий, завершальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік та оподаткування» у форматі науково-практичної конференції. До другого етапу галузевою конкурсною комісією було допущено 35 робіт з 27 вищих навчальних закладів України.

За результатами першого та другого етапів конкурсу галузева комісія визнала за можливе нагородити дипломами першого ступеня 8 осіб, другого – 10 осіб, та третього ступеня 17 осіб. Перелік дипломантів Конкурсу оргкомітет направив до Міністерства освіти та науки України для затвердження.

Галузева конкурсна комісія пропонує МОН України затвердити наступних номінантів на Диплом першого ступеня:

Диплом першого ступеня.

Назва ВНЗ Назва роботи Код Автор Керівник Рейтинг
Житомирський національний агроекологічний університет Облік та котроль земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 2018/141 Шишка Роман Сергійович Киян Алла Валеріанівна 109
Миколаївський національний аграрний університет, Національна академія статистики, обліку та аудиту Відпустка: від історії до обліку 2018/089 Маноїл Лія Спиридонівна,
Дворніцька Тетяна Петрівна
Теловата Марія Теодозіївна,
Чебан Юлія Юріївна
104
Національний університет біоресурсів і природокористування України Облік біологічних активів: вітчизняний і зарубіжний досвід 2018/093 Шендерівська Юлія Леонідівна Калюга Євгенія Василівна 104
Луцький національний технічний університет Оцінка активів за справедливою вартістю: проблеми науки та практики 2018/047 Якимчук Дмитро Дмитрович Чудовець Віталій Васильович 104
Житомирський національний агроекологічний університет Впровадження облікової політики ЄС в законодавстві України 2018/138 Козлова Тетяна Геннадіївна Мороз Юлія Юзефівна 103
Національна академія статистики, обліку та аудиту Електронні гроші: суть, основні поняття та особливості обліку 2018/029 Харченко Неля Анатоліївна Теловата Марія Теодозіївна 101
Харківський державний університет харчування та торгівлі Облік і аудит заробітньої плати та розрахунків з працівниками на сільськогосподарських підприємствах 2018/002 Струпова Аліна Геннадіївна Кашперська Анастасія Іванівна 96
Національний університет харчових технологій Оцінювання податкового навантаження і впровадження податкового планування на сучасному промисловому підприємстві 2018/111 Бунь Богдана Анатоліївна Колос Ірина Василівна 96

Галузева конкурсна комісія пропонує МОН України затвердити  наступних номінантів на Диплом другого ступеня:

Диплом другого ступеня.

Назва ВНЗ Назва роботи Код Автор Керівник Рейтинг
Херсонський національний технічний університет Гібридна система обліку витрат (hybrid costing system): теоретичне обгрунтування та практичне використання на підприємствах України (на матеріалах Другої херсонської філії ТОВ ТД “Кампус Коттон Клаб”) 2018/116 Місюра Олександр Юрійович Яценко Вікторія Федорівна 95
Львівський торговельно – економічний університет Обліково – аналітичне забезпечення у системі управління операціями з переробки давальницької сировини 2018/026 Будай Оксана Іванівна Куцик Петро Олексійович 95
Київський національний торговельно-економічний університет Облік і оподаткуванння операцій із криптовалютами 2018/043 Малиновська Альона Михайлівна,
Мамонова Анастасія Вадимівна
Костюченко Валентина Миколаївна 94
Запорізький національний університет Підготовчий етап процедури “дью-ділідженс”, як аудиторської послуги: теоретико – методичні аспекти 2018/142 Кулачко Марія Юріївна Проскуріна Неля Миколаївна 94
Львівський торговельно – економічний університет Позабалансовий облік у сучасній інформаційній системі підприємства 2018/126 Грищенко Остап Володимирович Головацька Світлана Іванівна 92
Ужгородський національний університет Облікова інформація про операційні витрати та її аналізи на підприємствах енергорозподільчої галузі 2018/137 Дьордай Вероніка Петрівна Макарович Вікторія Констянтинівна 91
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Електронні гроші: сутність, облік та шляхи його удосконалення 2018/067 Українець Пауліна Сергіївна,
Озерова Олена Олександрівна
Ковальова Тетяна Володимирівна 90
Національний університет “Львівська політехніка” Розвиток нефінансової звітності в інформаційному забезпеченні менеджменту компаній 2018/019 Редько Мар’яна Олександрівна Пилипенко Любомир Миколайович 90
Національний університет біоресурсів і природокористування України Реінжиніринг в обліково – аналітичному управлінні виробничими запасами 2018/011 Барановська Яна Олегівна Лазаришина Інна Дмитрівна 89
Житомирський державний технологічний університет Факторинг як механізм управління дебіторською заборгованістю 2018/023 Ковальчук Оксана Романівна Іваненко Валентина Олександрівна 89

Галузева конкурсна комісія пропонує МОН України затвердити  наступних номінантів на Диплом третього ступеня:

Диплом третього ступеня.

Назва ВНЗ Назва роботи Код Автор Керівник Рейтинг
Харківський торговельно-економічний інстиут Київського національного торговельно-економічного університету Міжнародна мова бізнес звітності 2018/022 Борисенко Анна Олександрівна,
Христофор Альона Валеріївна
Кузнєцова Світалана Олександрівна 88
Київський кооперативний інститут бізнесу і права Обліково – аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці на підприємстві 2018/084 Положухно Софія Володимирівна Лисюк Альона Василівна 88
Донецький національний університет імені Василі Стуса Внутрішній аудит якості діяльності ВНЗ у сучасних конкурентних умовах 2018/013 Мошура Людмила Олегівна Разборська Олена Олександрівна 88
Державний університет інфраструктури і технологій Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення 2018/051 Крилова Ірина Олександрівна,
Процепова Анастасія Дмитрівна
Малишкін Олександр Іванович 87
Миколївський національний аграрний університет Відновлення бухгалтерського обліку та напрями вдосконалення його організації 2018/090 Крижановська Наталя Миколаївна,
Іванова Ірина В’ячеславівна
Лугова Ольга Іванівна 86
Тернопільський національний економічний унівеситет Криптовалюта: економічна сутність та особливості обліку 2018/065 Дзюрман Руслана Олександрівна,
Маринович Оксана Олегівна
Денчук Павло Никифорович 86
Харківський національний універсиет будівництва та архітектури Вплив змін у податковому законодавстві на депозити фізичних осіб 2018/005 Холкіна Єлізавета Миколаївна,
Бочкова Катерина Валентинівна
Внукова Наталія Миколаївна 86
Ужгородський національний університет Особливості справляння ПДВ на підприємствах в сучасних умовах господарювання 2018/017 Яксманицька Ірина Іванівна Даньків Йосип Якимович 86
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Особливості організації обліку доходів у бюджетній установі в умовах законодавчих змін 2018/068 Лень Анастасія Володимирівна Гільморе Тетяна Вікторівна 86
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Науково-методичні аспекти державного аудиту ефективності антикорупційної політики України 2018/088 Волобуєва Людмила Володимирівна Слободяник Юлія Борисівна 85
Житомирський національний агроекологічний університет Облікове забезпечення діяльності сільскогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій 2018/034 Бачинська Аліна Євгеніївна Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович 84
Житомирський державний технологічний університет Вплив електронного документообігу на формування та розрахунки податку на додану вартість 2018/009 Лук’янчук Олександр Іванович Чижевська Людмила Віталіївна 84
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Облік і аудит електронних грошей 2018/144 Мороз Юлія Миколаївна Мельник Тетяна Григорівна 84
Національний університет “Львівська політехніка” Особливості обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості комунальних підприємств 2018/114 Федина Оксана Олегівна Грицай Ольга Іванівна 83
Львівський інситут економіки і туризму Формування моделі організації зовнішнього аудиту в Україні з метою адаптації до вимог ЄС 2018/003 Солдат Оксана Андріївна Скаско Олег Іванович 83
Київський національний університет технологій та дизайну Організаційні та методичні засади обліку і аналізу виробничих запасів на підприємстві 2018/041 Сайко Катерина Ігорівна Скрипник Маргарита Іванівна 78
Сумський державний університет Дослідження впливу екологічного оподаткування на показники сталого розвитку суспільства 2018/057 Солодуха Марія Вікторівна,
Теницька Ірина Анатоліївна
Самусевич Ярина Валентинівна 78

В цілому за відгуками учасників конкурс пройшов на високому організаційному рівні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *