Гостьова лекція – активний метод навчання нового рівня освіти, для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Гостьова лекція – активний метод навчання нового рівня освіти, для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

На засадах міжвузівської співпраці Національної академії статистики, обліку та аудиту і шести ЗВО України – Миколаївського національного аграрного університету, Харківського національного економічного  університету ім. С. Кузнеця, Одеського національного політехнічного університету,  Ужгородського національного університету, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 12 квітня 2021р. було проведено гостьову лекцію для здобувачів (більше 100 учасників) освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» на тему: «Інвентаризація майна і коштів підприємства». З вітальним словом, до присутніх, звернулася д.е.н., професор, сертифікований експерт НАЗЯВО, Перший проректор НАСОА – Момотюк Людмила Євгенівна.

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗВО. Одним із таких методів є гостьова  лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію, як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить  здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

Лекторами-модераторами проведеного заходу були: доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту – Теловата Марія Теодозіївна та доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету – Дубініна Марина Вікторівна.

Гостьову лекцію проведено з використання платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною  мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти. Під час лекції здобувачі дізналися про історичні підходи інвентаризації; важливість,  завдання та  її класифікацію; необхідність проведення, виявлення результатів інвентаризації та їх відображення в обліку. Лектори повністю розкрили зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність, компетентність і активність лекторів (Теловатої М.Т. і Дубініної М.В.), викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну розумову й поведінкову реакцію присутніх. Здобувачі мали змогу задати питання, висловити свої думки, отримати відповіді, а також лаконічні, змістовні висновки,.

По закінченню лекції, науково-педагогічні працівники ЗВО України відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої школи, а  «позитивчиком» від лекторів був цікавий, професійно-виховний епізод з улюбленого фільму, де висвітлено проведення інвентаризації!