Бінарне засідання студентського наукового товариства

Бінарне засідання студентського наукового товариства

22.12.2021 відбулось засідання групи «З проблем розвитку фінансової системи» студентського наукового товариства «Фінансист» Національної академії статистики, обліку та аудиту (керівник д.е.н., професор Т. Г. Бондарук) та проблемної групи «Становлення та розвиток фінансової системи України» (керівник к.е.н., доцент О. А. Вінницька Уманського державного педагогічного університете імені Павла Тичини)

Відкрила засідання вітальним словом завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України  Таїсія Григорівна Бондарук.

Із цікавими доповідями виступили студенти-фінансисти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» НАСОА:

Ольга Польова (доповідь на тему: «Податок на прибуток і його роль в регулюванні економічних процесів»);

Владислава Цимбал (доповідь на тему: «Операції комерційних банків з платіжними картками»).

Студенти обох навчальних закладів взяли активну участь в обговоренні доповідей. Висока ерудиція, активність доповідачів викликали позитивні враження та зацікавленість в учасників проблемних груп.

За підсумками проведеного бінарного засідання, здобувачі вищої освіти мали можливість висловити свої думки, побажання, а також сподівання на подальше проведення таких зустрічей у подальшому.