Перші досягнення студентського наукового психологічного об’єднання «Лідер»

Перші досягнення студентського наукового психологічного об’єднання «Лідер»

З жовтня 2021 року на кафедрі філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін розпочало діяльність наукове психологічне об’єднання «Лідер» під керівництвом к.п.н. Г.Б. Черушевої. Основний напрям досліджень об’єднання – актуальні соціально-психологічні проблеми соціалізації молоді. Науково-дослідна робота студентів сприятиме формуванню навичок аналітичної діяльності, творчого мислення, дискусії, колективному обговоренню сучасних психологічних питань тощо.

Після вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка» ряд студентів першого та другого курсів виявили бажання взяти участь у роботі об’єднання.

Їх першим науковим досягненням стала участь у наукових конференціях з публікаціями тези доповідей). Радіємо їх досягненням:

Головко Дмитро, студент ІІ курсу  спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Тема доповіді: «Дистанційне навчання: переваги та перспективи» (VШ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»).

Сьогодні Дмитро працює над проблемою планування професійного зростання майбутніх управлінців.

Радченко Валентин, студент І курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування», багато років є активним учасником волонтерського руху в Україні, тому його науковим інтересом стали «Психологічні основи волонтерської діяльності в Україні» (Матеріали VШ Міжнародної науково-практичної конференції. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти, м. Київ, 2021).

В майбутньому Валентин бачить себе управлінцем, чим і обумовлений вибір наукового напряму, а саме, лідерські якості майбутніх управлінців та їх розвиток в системі студентського самоуправління. Тема доповіді: «Розвиток лідерських якостей майбутніх управлінців в системі вищої освіти» (V Міжнародної науково-практичної конференція «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE». Манчестер (Велика Британія), 2021).

Качанівська Єлизавета, студентка І курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Тема доповіді: «Сучасні виклики навчальної адаптації студентів» (Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференція «PROBLEMS AND TASKS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», Бордо (Франция), 2021).

Качанівська Вікторія, студентка І курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», цікавиться проблемами адаптації та емоційного самопочуття першокурсників. Результатом її наукових інтересів стала публікація: «Емоційна нестабільність студентів першокурсників в період адаптації до навчання» (Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS», м. Берлін (Німеччина), 2021).

Гетало Антон, студент І курсу  спеціальності «Економіка», піднімає актуальну проблему математичної грамотності майбутніх фахівців. До вибору наукової проблематики Антона спонукала його практична діяльність програміста. Студент дійшов висновку, що математична грамотність є необхідністю та підґрунтям для будь-якої сфери професійної діяльності і, у першу чергу, для економістів. Доповідь: «Математична грамотність у європейському вимірі» (Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS», м. Стокгольм (Швеція), 5-7 грудня 2021 року.

Заярний Тимур, студент П курсу спеціальності «Публічне управління  та адміністрування», досліджує тему «Факторний аналіз продуктивної діяльності персоналу підприємств».

Артемчук Каріна, студентка І курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування”, працює над темою «Актуальні питання професійного самовизначення учнівської молоді».

Всі студентські роботи виконуються в контексті науково-дослідної комплексної наукової теми кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін «Філософія соціально-економічної сфери суспільства» (державний реєстраційний номер 0119U000682).