Зустріч здобувачів вищої освіти із гарантами ОПП

Зустріч здобувачів вищої освіти із гарантами ОПП

27 березня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту відбулася зустріч здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа, страхування» та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої «Фінанси, банківська справа та страхування» із гарантами ОПП: д. е. н., професором, Заслуженим економістом України, завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсією Григорівною Бондарук та к. е. н., доцентом, доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Іриною Володимирівною Заїчко.

На зустріч була запрошена к.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету Пархоменко Вікторія Вікторівна.

У ході зустрічі обговорювали дотримання академічної доброчесності у відносинах між учасниками освітнього процесу, неприпустимості плагіату у студентських роботах. Розглянули питання, що стосуються підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів, наголосили на  дотриманні календарного плану їх виконання та якості написання.