Залучення здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» до сфери неформальної освіти

Залучення здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» до сфери неформальної освіти

Загальносвітова тенденція сьогодення – рух до зближення та взаємодоповнення формальної та неформальної освіти. Неформальна освіта – це можливості. Можливості для саморозвитку, самореалізації, для здобуття нових знань і практичного досвіду, для пошуку мотивації та натхнення. А якщо можливості є, їх треба використовувати.

Однією з форм роботи кафедри фінансів банківської справи та страхування є залучення здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» до сфери неформальної освіти.

Зокрема, здобувачі вищої освіти фінансово-економічного факультету у рамках вивчення дисципліни «Фінанси» за керівництва доктора економічних наук, професора Таїсії Григорівни Бондарук долучилися до онлайн-курсів «Основи фінансів та інвестицій», «Фінансовий менеджмент» на платформі Prometheus. Відкриті курси дають можливість одержати доступ до інноваційних навчальних методів від провідних фахівців у сфері фінансів, а також  зрозуміти загальні принципи управління фінансами як для макрорівня так і конкретного бізнесу.

Неформальне навчання дозволяє студентам набути нових компетентностей та збагатити освітній процес цікавим досвідом.