Відкрита лекція на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств»

Відкрита лекція на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств»

29 листопада 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента Ковернінської Юлії Вікторівни з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Відповідно до плану лекційного заняття були розглянуті наступні питання: значення та завдання аналізу фінансових результатів (прибутковості та рентабельності) діяльності підприємства; аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства; факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; розрахунок показників рентабельності.

Лектор акцентувала увагу присутніх на необхідності та послідовності проведення аналізу таких фінансових результатів діяльності підприємства, як отриманий прибуток (збиток)) та рівень рентабельності. Також викладач представила методику та практичні приклади розрахунку прибутку та рентабельності підприємства.

Присутні на відкритому занятті викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування та здобувачі позитивно оцінили його зміст, звернули увагу на послідовність та доступність викладення матеріалу лектором, високий науковий рівень проведеного заняття та його практичну цінність.