«Страхування. Страховий ринок»

«Страхування. Страховий ринок»

17 жовтня 2022 року відбулася відкрита онлайн-лекція з дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему «Страхування. Страховий ринок», що була проведена завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктором економічних наук, професором Бондарук Таїсією Григорівною.

Лекція характеризувалася чіткою структурою, логічністю, доступністю та аргументованістю викладу матеріалу. Бездоганно оформлена презентація ілюструвала центральні моменти лекції. Позитивним аспектом лекції була постійна взаємодія лектора із здобувачами вищої освіти. Постановкою проблемних питань, ознайомленням з історією наукового пошуку, залученням студентів до діалогу, використанням доречних та вмотивованих засобів активізації уваги студентів, висловленням власних міркувань Таїсія Григорівна стимулювала активність здобувачів вищої освіти, розвиток їх критичного, творчого мислення.

У ході заняття лектором широко застосовувався аналітичний матеріал, який є невід’ємною складовою частиною процесу навчання. Органічне застосовування різноманітних методів та прийомів педагогічного впливу сприяло встановленню контакту зі студентами та активізації їх пізнавальної діяльності. Варто відзначити якість, чіткість, забарвленість та грамотність мовлення лектора. Схвальним аспектом лекції також є уміння Таїсії Григорівни встановлювати з слухачами лекції контакт, створюючи позитивну атмосферу, що свідчить про високий професіоналізм лектора.

Лекція мала серйозне наукове підґрунтя, високу інформаційну цінність та професійну спрямованість.