«Фінанси підприємств, сутність, функції, організація»

«Фінанси підприємств, сутність, функції, організація»

11січня 2022 року відбулося відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справи  та страхування Ірини Володимирівни Заїчко на тему: «Фінанси підприємств, сутність, функції, організація».

Впродовж заняття студенти 3 курсу ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Облік та оподаткування» мали можливість розглянути проблемні питання, пов’язані з фінансовими відносинами та організацією фінансової діяльності підприємств.

Основу фінансової системи держави складають фінанси підприємств. Їх пріоритет визначається найбільшим обсягом генерування фінансових ресурсів за рахунок власних внутрішніх джерел, які формують більшу частину національного доходу та доходів бюджетів різних рівнів.

На лекції були підняті проблеми формування фінансових ресурсів в умовах економічного спаду, зумовленого поширенням коронавірусної інфекції. Окремо лекторка зупинилася на проблемних питаннях формування внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин, у тому числі, в контексті раціональної організації фінансів підприємства як визначального фактору його успішної виробничо-господарської діяльності. Особливу увагу було звернено на раціональне розміщення коштів, ефективне їх використання й пошук додаткових джерел для фінансування господарської діяльності, що значною мірою визначає конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах. Наукові підходи до визначення напрямків фінансового управління на підприємстві були органічно доповнені ґрунтовним аналізом законодавчих положень не лише національного законодавства, а й європейського. Заняття відбулося у формі активного дискусійного обговорення найбільш актуальних проблем. Студентів цікавили питання, пов’язані з множинністю фінансових взаємозв’язків і застосування елементів фінансового механізму.

Лектор повністю розкрив зміст кожного питання, а влучно підібраний презентаційний матеріал, посилив зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.