І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та відповідно до наказу ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та освітніх програм у 2022/2023 навчальному році» від 10.02.2023 р. №12, на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 1 березня 2023 року проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів вищої освіти 4 курсу.

Змагання здобувачів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці спеціалістів має на меті виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, підвищення навчально-пізнавальної активності, формування кадрового потенціалу для майбутньої дослідницької, виробничої, фінансової і бізнесової діяльності майбутніх фахівців.

З найкращими побажаннями відмінних успіхів до учасників Олімпіади звернулися: голова журі – Бондарук Т. Г., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор; члени журі: Богріновцева Л.М.,  кандидат економічних наук, доцент та Заїчко І.В., кандидат економічних наук, доцент.

Учасники повинні були вирішити конкурсне завдання, яке включало 2 блоки, а саме: тестовий блок (35 тестових завдань на знання теоретико-методичних засад фінансів, банківських операцій, інвестування та страхування) та розрахунковий блок (2 задачі на знання і вміння вигідного вкладання коштів у проєкти, закупівлі обладнання або інвестування). Максимальна кількість балів, яку могли отримати здобувачі вищої освіти – 100.

За результатами виконаних завдань перемогу в Олімпіаді здобули:

  • І місце – Безпалько Лілія (група 19.04);
  • ІІ місце – Миринець Катерина (група 19.04);
  • ІІІ місце – Ткаченко Яна (група 19.04).

Вітаємо наших переможців та бажаємо подальших звершень за обраною спеціальністю!