Щоденні Архіви: 14.12.2022

Неформальна освіта здобувачів НАСОА – запорука успіху!

Неформальна освіта здобувачів НАСОА – запорука успіху!

В рамках розвитку неформальної освіти в Академії, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес аналітика» у відповідності до робочої програми освітньої компоненти «Інформаційні технології в економіці» пройшли курси з користування комп’ютерною програмою M.E.Doc. та отримали фундаментальні знання, які підтверджені відповідними сертифікатами. Дякуємо керівництву ТОВ «М.Е.Doc» за можливість проходження здобувачами освіти НАСОА курсів та доценту кафедри статистики, ІТ та математичних методів, Олені Закревській за мотивування студентів.