Зустріч студентів з гарантом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Зустріч студентів з гарантом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Згідно Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти в межах освітньої програми, 07.02.2022 року була проведена зустріч студентів 4-го курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з гарантом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Бондарук Таїсією Григорівною, доктором економічних наук, професором, Заслуженим економістом України, завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Під час зустрічі гарант розповіла студентам про інтегральну компетентність та про загальні і спеціальні (фахові, предметні) компетентності, звернувши увагу на питання працевлаштування та подальшого навчання випускників, можливості внутрішньої та міжнародної академічної мобільності студентів. Під час зустрічі обговорювалися також особливості написання кваліфікаційних робіт бакалавра, вимоги до оформлення, дотримання календарного плану. Особлива увага була приділена питанням дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при написанні кваліфікаційних робіт.

Після виступу гаранта освітньої програми учасники зустрічі обговорили зміст ОПП, у ході якого висловили своє бачення і побажання щодо її актуалізації та удосконалення.