Відкрита лекція д.е.н., професора Бондарук Т.Г.

Відкрита лекція д.е.н., професора Бондарук Т.Г.

7 лютого 2022 року відбулася відкрита онлайн-лекція завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора Бондарук Таїсії Григорівни на тему: «Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності»

Лектор вдало пов’язала теоретичні положення з актуальними завданнями сучасних місцевих фінансів. Було наведено приклади з практики, які підтверджували та конкретизували викладений теоретичний матеріал і, водночас, активізували мислення студентів. Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час лекції використовувалася презентація, прослідковувався систематичний зворотній зв’язок. У ході заняття лектором широко застосовувався аналітичний матеріал, який є невід’ємною складовою частиною навчального процесу студентів економічних спеціальностей. Органічне застосовування різноманітних методів та прийомів педагогічного впливу сприяло встановленню контакту зі студентами та активізації їх пізнавальної діяльності. Дружня атмосфера та жваве обговорення дали змогу лектору зацікавити всіх студентів і не залишила байдужими нікого, що сприяло кращому засвоєнню матеріалу.