Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітика»

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітика»

23 січня у НАСОА відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів – здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітики» (група18.05) денної форми навчання.

Здобувачі вищої освіти представили для публічного захисту одержані результати наукових досліджень, відображених у кваліфікаційних роботах, які мали елементи наукової новизни і практичної значимості та підтверджували здатність магістрантів самостійно виконувати наукові дослідження, а також впевнено та аргументовано відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії.

Оголошуючи результати захисту кваліфікаційних робіт, голова екзаменаційної комісії – д.е.н, професор Єлісєєва О.К. відзначила вміння студентів аргументувати власні думки, приймати інноваційні рішення, а також високий рівень їх професійної підготовки. Рішенням екзаменаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію магістр.

Вітаємо магістрів з успішним завершенням навчання і бажаємо міцного здоров’я, професійного зростання, самореалізації та успіхів!