Успішний захист магістерських кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Успішний захист магістерських кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

18-20 січня відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів, які успішно завершили навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Магістерська робота – це підсумок теоретичної та практичної підготовки магістрів з елементами дослідництва та інновацій. Під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт здобувачі освітнього рівня «магістр» презентували результати своїх власних досліджень за обраними темами, що дало можливість встановити теоретичний та практичний рівень володіння матеріалом. Усі магістерські роботи пройшли перевірку на плагіат, мають високий ступінь оригінальності, отримали рецензії фахівців галузі та були представлені на розгляд екзаменаційної комісії.

Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень знать та вільне володіння матеріалом. На запитання членів комісії були отримані чіткі, лаконічні та аргументовані відповіді.

Оголошуючи результати захисту, члени комісії відмітили високий рівень підготовки, актуальність і новизну проведених здобувачами досліджень, їх теоретичну і практичну цінність.

Екзаменаційна комісія відмітила, що тематика представлених магістерських робіт була актуальною та інноваційною.

За результатами захисту двоє магістрантів отримали пропозицію продовжити наукову діяльність та рекомендацію вступити на навчання до аспірантури

Вітаємо наших магістрів та щиро бажаємо подальшого професійного зростання та успіхів!