Підсумки VІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

Підсумки VІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»
Ліна Костенко

Збереження традицій є невід’ємним елементом суспільного життя, а продовження традицій є обов’язковою умовою самоідентифікації та передачі історичної спадщини новому поколінню. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування цінує та продовжує пам’ятні та важливі традиції Академії.

16 жовтня 2019 року у Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», присвячена пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка.

Конференція спрямована на апробацію науково-практичних розробок у сфері фінансово-економічного та гуманітарного розвитку В рамках конференції було визначено ключові тренди та виклики, які постають перед фінансовою системою: досліджено міжнародний та український досвід; обґрунтовано економічні проблеми витрат на охорону навколишнього природного середовища та інші багатовекторні питання фінансово-економічного та соціального життя.

Кількість учасників конференції склала 186 науковців, аспірантів з різних куточків України, а також Польщі.

Під час роботи конференції були презентовані доповіді відомих вчених та практиків, які викликали жваве обговорення та дискусії, зокрема:

  • Резнікової Н. В., д.е.н., професора, професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з неймовірно захоплюючою та концептуально аргументованою доповіддю «Парадокси міжнародної економічної політики: дерегуляція як інструмент протекціонізму».
  • Панченка В. Г., д.е.н., директора Агентства економічного розвитку м. Дніпро з багатовекторною та практичною доповіддю «Індустріальні парки як інструмент стимулювання економічного розвитку: міжнародний та український досвіт».
  • Білоусової О. С., д.е.н., провідного наукового співробітника відділу державних фінансів в напрямі дослідження розвитку оподаткування у контексті забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів.
  • Шірінян Л. В., д.е.н., професора, завідувача кафедри фінансів Національного університету харчових технологій з європейськими інтреграційними питаннями в контексті комплексної оцінки конкурентоспроможності страхового ринку України.
  • Гаврилюк Т. В., д.ф.н., доцента з актуальною соціальною доповіддю «Проблеми та перспективи сучасного православ’я в Україні».
  • Ренбіласа Рафала, професора, проректора Академії «Вища школа бізнесу» в Домброві Гурничій, який поділився досвідом нівелювання факторів ризику в інвестиційному кредитуванню банками.

Враховуючи різнопланові інтереси і напрями наукових досліджень, програмою Конференції було передбачено та проведено обговорення результатів досліджень учасників у п’яти тематичних секціях.

Дякуємо усім учасникам Конференції за цікаве та пізнавальне спілкування!