«Освіта і кар’єра 2024»

«Освіта і кар’єра 2024»

27-29 березня 2024 року Національна академія статистики, обліку та аудиту (відділ профорієнтаційної роботи) взяла участь у Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра 2024» в режимі онлайн.

У виставці взяли участь 478 закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукових установ, навчально-методичних (науково-методичних) центрів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, органів управління освітою (обласних, міських, районних, об’єднаних територіальних громад) та інших освітніх закладів та центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

На 62 різних заходах, які відбулися у рамках виставки: конференціях, презентаціях, семінарах, круглих столах, експертних дискусіях, майстер-класах відбулося обговорення актуальних питань, нових підходів до навчання в умовах сьогодення, напрацювань й досягнень у сфері освіти. Особливу зацікавленість викликали доповіді з проблем:

  • «Національна наука й освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних геополітичних викликів»,
  • «STEM – світ інноваційних можливостей. Професійна (професійно-технічна) освіта у контексті STEM»,
  • «Реалізація виховної константи в освітньому процесі щодо розвитку української національної та громадянської ідентичності здобувачів освіти».

Круглі столи:

  • «Нові вектори архітектури національного та міжнародного оподаткування»,
  • «Роль інформаційних технологій у післявоєнній відбудові України»,
  • «Інноваційні практики формування життєвої успішності учасників освітнього процесу».

На виставці виступили:

  • Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України;
  • Завалевський Юрій, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
  • Бех Іван, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України; та інші провідні спеціалісти галузі освіти України;