Курси польської мови

Курси польської мови

Студенти Національної академії статистики, обліку та аудиту мають можливість отримати європейський диплом, паралельно навчаючись у вищому навчальному закладі Польщі – у Вищій школі бізнесу м. Домброва Гурніча або у Вищій лінгвістичній школі м.Ченстохово.

У межах реалізації програми «Подвійний диплом. Україна – Польща» для студентів НАСОА організовано безкоштовні дворічні курси польської мови. Отримані знання забезпечують спілкування польською мовою у приватній, освітній та професійній сферах.

Результати навчання продемонстрували слухачі першого курсу навчання наприкінці травня. Доцент кафедри іноземних мов, канд. філол. наук І. М. Мирошніченко провела відкрите практичне заняття «Їду у відпустку/Jadę na urlop». Група об’єднує студентів НАСОА та Фахового коледжу бізнесу та аналітики. Слухачі показали свої вміння у запропонованій комунікативній ситуації (телефонне резервування), сформовані навички володіння мовним матеріалом та аудіювання (вокзал, аеропорт, бюро подорожей, готель, кордон). Актуальна тема заняття сприяла формуванню соціокультурної компетенції.

Позитивну оцінку проведеному заняттю надали присутні викладачі кафедри, завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент М.М. Горюнова та  декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., доцент В.В.Пархоменко.