Відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм підготовки «Фінанси, банківська справа, страхування»

Відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм підготовки «Фінанси, банківська справа, страхування»

7 березня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа, страхування» та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої «Фінанси, банківська справа та страхування».

Модераторами заходу виступили гаранти ОПП: д.е.н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсія Григорівна Бондарук та к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Ірина Володимирівна Заїчко.

У обговоренні проєктів освітньо-професійних програм прийняли участь здобувачі вищої освіти та випускники програм, академічна спільнота та стейкхолдери, зокрема:

 • Житар Максим Олегович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, перший проректор Міжнародного європейського університету;
 • Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, Заслужений працівник сільського господарства України, завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету;
 • Коляда Тетяна Анатоліївна, к.е.н., с.н.с., доцент, завідувач кафедри публічних фінансів Державного податкового університету;
 • Федина Віта Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів та обліку Європейського університету;
 • Халахур Ігор Вікторович, директор Уманського регіонального центру приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС»;
 • Пархоменко Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету НАСОА;
 • Богріновцева Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА;
 • Артем’єва Інга Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА;
 • Мельничук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, випускниця другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» НАСОА;
 • Яцентюк Лариса Андріївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» НАСОА;
 • Шевченко Вероніка Ігорівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» НАСОА.

У ході обговорення особливу увагу було приділено необхідності  внесення змін до ОПП у зв’язку зі зміною назви спеціальності 072 з «Фінанси, банківська справа та страхування» на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей».

Свої міркування щодо необхідності внесення до обов’язкового блоку ОП першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх компонент, які передбачатимуть вивчення особливостей функціонування фондового ринку, а також доповнення відповідними дисциплінами каталогу вибіркових компонент висловили д.е.н., професор Коваленко Ю.М. та д.е.н., професор Житар М.О.

На рекомендації щодо покращення ОПП були спрямовані виступи і інших учасників заходу, зокрема д.е.н., професора Вдовенко Н.М., к.е.н., с.н.с., доцента Коляди Т.А., к.е.н., доцента Федини В.В., к.е.н., доцента Богріновцевої Л.М.

Присутні здобувачі вищої освіти та випускники програм підтримали пропозиції щодо змін в освітніх програмах.

Загалом учасники заходу позитивно оцінити запропоновані для обговорення проєкти ОПП, як підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, так і підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня. Відзначили, що проєкти ОПП відповідають Стандартам вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», в них враховані сучасні освітні тренди і запити роботодавців, при цьому вони дозволяють формувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок вибіркових освітніх компонент.

Захід відбувся в форматі конструктивного обговорення, а за його результатами було прийнято рішення рекомендувати проєктним групам з розробки ОПП опрацювати надані учасниками зустрічі пропозиції та врахувати їх  при затвердженні ОПП та формуванні навчальних планів.

Висловлюємо щиру вдячність учасникам заходу за слушні пропозиції щодо удосконалення проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа, страхування» та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої «Фінанси, банківська справа, та страхування»!