«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

20 квітня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та  страхування відбувся науковий семінар для науково-педагогічних працівників на тему: «Науково-методичні підходи до організації дуального навчання», модератором якого виступила к.е.н., доцент Ірина Заїчко.

В умовах глобалізації інновативність і розвиток конкурентоспроможності економіки можливо підтримувати лише за наявності якісної системи освіти. Тому виникає необхідність запровадження нових підходів в організації підготовки фахівців на основі партнерства підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, одним з яких є дуальна освіта.

Дуальна форма освіти – це освітній процес, що поєднує практичне навчання з частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному освітньому закладі.

Оскільки модернізація вищої освіти, поряд з іншими важливими аспектами, передбачає і побудову оптимальної моделі співпраці університетів та бізнесу, викладачі кафедри на семінарі обговорили переваги та недоліки дуальної освіти та обмінялися думками з приводу активізації організації взаємодії з представниками бізнесу.