ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція

ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція
Тривалість: -
Місце проведення: ауд. 23, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, 04107
 • Тематика конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».
 • Організатор: кафедра бухгалтерського обліку НАСОА.

Конференція присвячена пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна.

 • Реєстрація учасників з 9 год.;
 • Початок роботи конференції о 10 год.;

Запрошуються всі бажаючі.

Ви можете завантажити програму конференції: Програма конференції.

Проблеми бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення

Відкриття заходу розпочалося вітальними словами О.Г. Осауленка, ректора НАСОА, д.н.д.у., професора, члена-кореспондента НАН України, який побажав учасникам творчого спілкування, цікавих ідей, визначення шляхів вирішення проблем.

Мета конференції: презентація результатів виконання фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем обліку, аналізу, аудиту, фінансів і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, а також їх обговорення та обмін досвідом, розроблення рекомендацій для суб’єктів господарювання та органів державного управління з метою сприяння їх практичному впровадженню.

Фото №2: ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція.На пленарному засіданні з науковими доповідями, присвяченими напрямам розвитку досліджень, що стосуються взаємозв’язку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні, виступили відомі вітчизняні науковці у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, а саме: д.е.н., професор Ю.С. Цаль-Цалко, д.е.н., професор М.М. Бенько, д.е.н., професор, Заслужений економіст України В.М. Пархоменко, к.е.н, професор П.О. Куцик, к.е.н., доцент О.І. Мазіна, к.е.н., доцент Л.М. Пилипенко, в.о. доцента О.І. Хоруженко. Свої результати наукових досліджень представили також аспіранти та здобувачі.

Обрана тема наукової конференції була розкрита у роботі семи секцій:

 • «Організація і методологія бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи»,
 • «Бухгалтерська звітність як джерело інформаційного забезпечення контролю, аналізу»,
 • «Аудит і державний фінансовий контроль в Україні та перспективи їх розвитку»,
 • «Економічний та фінансовий аналіз в умовах глобалізації»,
 • «Управлінський облік, система контролінгу, прийняття рішень, оптимізація та прогнозування»,
 • «Актуальні проблеми економіки, фінансів, інформаційних систем і новітніх технологій»,
 • «Перспективи розвитку системи безперервної економічної освіти».

У роботі наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна, брали участь науковці, досвідчені фахівці-практики, викладачі ВНЗ України, а саме: к.е.н., доцент К.В. Безверхий, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, д.е.н., доцент О.А. Зоріна, д.е.н., професор Т.О. Каменська, д.е.н., професор М.Д. Корінько, д.е.н., професор Н.М. Малюга,  д.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, д.фіз-мат.н., професор Ф.В. Моцний, д.філос.н., професор І.Ф. Надольний, д.е.н., професор В.П. Пантелеєв, д.е.н., доцент О.І. Пилипенко, д.е.н., професор О.Ю. Редько, д.е.н., професор В.В. Сопко, д.пед.н., професор М.Т. Теловата, д.е.н., професор В.А. Шпак, д.е.н., професор В.О. Шевчук.

Усі доповідачі отримали низку питань, деякі з них викликали жваву дискусію, що підтверджує актуальність та важливість обраних тем доповідей, які висвітлювали теоретичні та практичні результати проведених досліджень. Матеріали наукової конференції опубліковані у збірнику тез, до якого включені доповіді 39 учасників.