Науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм»

Науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм»

Днями на кафедрі обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту був організований та проведений у дистанційному режимі науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм».

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм спеціальності 071 «Облік і оподаткування», за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти першого та другого рівня навчання, галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

У заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:

  • Поліщук Євгенія Анатоліївна, д.е.н., професор, голова правління ГО «Центр прикладних економічних досліджень «СМАРТ»;
  • Золковер Андрій Олександрович, к.е.н., доцент, Голова спостережної ради ТОВ Видавничий дім “Інтернаука”;
  • Дупін Сергій Михайлович, Голова правління ГО “Інститут обліку та оподаткування”;
  • Козуб Лариса Василівна, к.і.н., Голова правління ГО “Дорогою добра”.

У ході виступів та обговорення зазначався високий потенціал освітніх програм, різноманіття та цільова спрямованість відповідно до галузі. Учасники зустрічі говорили, про те, що освітні програми дозволяють підготувати як майбутнього фахівця з універсальними базовими теоретичними знаннями, так і про те, що випускники обліково – статистичного факультету НАСОА отримують спеціалізовані практичні вміння з економічної галузі.

Також відзначалася необхідність посилення, вивчення і поглиблення практичних знань із сучасних інформаційних технологій та вміння їх застосовувати для аналітичної обробки фінансово-господарських даних.

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для вдосконалення змісту та якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівня навчання за освітньо-професійними програмами 071 «Облік і оподаткування» Національної академії статистики, обліку та аудиту.