Захист кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі обліку та оподаткування

Захист кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі обліку та оподаткування

26 січня 2021 року на кафедрі обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів – здобувачів вищої освіти другого рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в групі ОО(м) 15.01 денної форми навчання.

Здобувачі вищої освіти (магістри) представили для публічного захисту одержані результати наукових досліджень, відображених у кваліфікаційних роботах, які мали елементи наукової новизни і практичної значимості та підтверджували здатність магістрантів самостійно виконувати наукові дослідження, а також впевнено та аргументовано відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії. Необхідно зазначити, що наукові результати досліджень магістрантів були висвітлені у матеріалах науково-практичних конференцій в Україні та опубліковані в збірниках наукових праць.

Всі представлені роботи були змістовними та оригінальними. Найбільш цікавими роботами можна вважати: Борис В.Ю. (науковий керівник д.пед.н., професор Теловата М.Т.), Височанської А.В. (науковий керівник д.е.н., професор Пантелеєв В.П.), Цірука К.А., Несен О.В. (науковий керівник д.е.н., доцент Пилипенко О.І.), які були відзначені екзаменаційною комісією.

Оголошуючи результати захисту кваліфікаційних робіт, голова Шпак В.А. д.е.н, професор та члени екзаменаційної комісії відзначили, вміння студентів аргументувати власні думки, приймати інноваційні рішення, а також високий рівень їх професійної підготовки. Рішенням екзаменаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію магістра з обліку і оподаткування.

Колектив кафедри «Обліку і оподаткування» вітає магістрів  з успішним завершенням важливого етапу навчання і бажає міцного здоров’я, професійного зростання, самореалізації та успіхів!