Міждисциплінарні лекції – запорука продуктивного освітнього процесу

Міждисциплінарні лекції – запорука продуктивного освітнього процесу

2 травня 2022 року доцентом кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, к.п.н. Черушевою Г.Б. була проведена проблемна лекція студентам першого курсу з дисципліни «Соціологія» на тему «Економічна соціологія як галузь наукового знання» за участю доцента кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, к.е.н. В.В.Пархоменко.

Обговорення питань носило міждисциплінарний характер.

Спираючись на знання економічної теорії, економічних процесів і явищ та психології, студенти розкрили сутність понять «економічної людини» та «психологічної людини». Це стало основою для пояснення прагнення економістів інтегрувати ідею «економічної людини» (споживача, працівника) з ідеями «психологічної людини» (діючою під впливом інтересів, потреб, стимулів, мотивів) і «соціальної людини», яка виконує соціальні ролі у соціальній структурі суспільства.

Лекторка відійшла від традиційно класичного формату подання лекційного матеріалу, а надавала його за допомогою проблемних питань та аналізу ситуацій. Процес пізнання відбувався у діалозі із викладачами і був наближений до дослідницької діяльності студентів. Шляхом пошуку, аналізу та узагальнення традиційних і нестандартних підходів, студенти намагалися висловити власну точку зору, з урахуванням викликів соціально-економічних процесів сьогодення.

В ході жвавого обговорення основних факторів впливу на виникнення економічної соціології студенти дійшли висновку, що з позиції однієї науки: тільки економіки або соціології не можливе розв’язання соціально-економічних проблем.

Особливий інтерес викликало питання впливу соціальних механізмів на перебіг економічних процесів. Студентам була надана можливість самостійно визначити та обґрунтувати сутність цих соціальних механізмів: соціального управління, демографічного розвитку, впровадження досягнень науки у практику, механізм організації та стимулювання праці тощо. Розкривши ключові поняття економічної соціології «економічна сфера» та «соціальна сфера» суспільства, студенти отримали завдання самостійно зробити їх порівняльний аналіз.

Слід зазначити, що така форма занять з міждисциплінарними дискусіями спонукає студентів до активної творчої взаємодії, сприяє формуванню вміння висловлювати власне судження на основі теоретичної бази знань, накопиченої в процесі вивчення інших дисциплін, усвідомлювати соціальні реалії сьогодення тощо.