ОПП «Облік, аудит та оподаткування»

Вибіркові освітні компоненти освітньо-професійної програми «Облік, аудит та оподаткування».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти