ОПП «Прикладна статистика та бізнес аналітика»

Вибіркові освітні компоненти освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес аналітика».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти