ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вибіркові освітні компоненти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування.