ОПП «Публічне управління та адміністрування»

Вибіркові освітні компоненти освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти