Щоденні Архіви: 14.09.2021

Відкрита лекція – контроль якості викладацької роботи, обмін досвідом та пошук можливостей вдосконалення учбового процесу

Відкрита лекція – контроль якості викладацької роботи, обмін досвідом та пошук можливостей вдосконалення учбового процесу

13 вересня 2021 року к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Юрченко Олександр Анатолійович провів Відкриту лекцію для студентів 3-го курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік та оподаткування», з навчальної дисципліни “Фінансовий облік І” на тему “Облік основних засобів на підприємстві”. Використання засобів візуалізації інформації по темі надало студентам можливість кращого розуміння тематики лекції та її опанування. Викладач, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули, вміло залучав студентів до активної участі у занятті. Крім студентів, на занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри. Лекція була проведена на високому науковому, і навчально-методичному рівні й одержала схвальні відгуки викладачів кафедри. Зокрема відзначено високий професіоналізм, вміння використовувати нестандартні підходи для зосередження уваги […]