fbpx

Спеціальності та освітні програми

Фото: Випускники Академії.Перелік освітніх програм та розподіл ліцензованого обсягу.

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними методами, засобами та технологіями створення програмного забезпечення для інформаційних систем підтримки прийняття рішень, створення інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, управління ІТ-проектами, інформаційних технологій системного автоматизованого проектування та можуть управляти їх розробкою та впровадженням. Найважливіша мета вивчення комп’ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп’ютерними системами.

Студенти отримують знання, які дадуть можливість їм стати новою генерацією спеціалістів з комп’ютерних наук та на високому професійному рівні виконувати загальні функції розробника-програміста, спеціаліста по мережах, адміністратора баз даних, системного адміністратора, DevOps Engineer, спеціаліста по тестуванню програм, IT-архітектора.

Спеціальність «Економіка»

Освітня програма: Цифрова економіка

«Цифрова економіка» – це науковий напрям, що займається застосуванням сучасних
цифрових технологій до управління економічними системами. У рамках цього напряму із
застосуванням сучасних інформаційних технологій проводиться моделювання,
дослідження й організація процесів управління в економічних системах.

Студенти отримують важливі навички економіко-математичного моделювання та
експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні
конкретних економічних об’єктів.

Освітня програма: Прикладна статистика та бізнес аналітика

«Прикладна статистика та бізнес аналітика» – унікальна спеціальність, оскільки статистика охоплює усіх сфери суспільного життя. Статистика – це, перш за все, інформація. А хто володіє інформацією, той володіє світом.

В Академії ви матимете можливість навчитись збирати достовірну інформацію, її зводити, аналізувати, моделювати, здійснювати прогнозні розрахунки для прийняття успішних і ефективних управлінських рішень як на рівні підприємств, установ, організацій так і на рівні держави. Саме тому професія статистика – одна з найпрестижніших та високооплачуваних у всіх розвинених країнах світу.

Академія готує фахівців-статистиків для роботи в органах державної влади, бізнес-аналітиків, ризик-менеджерів у банківських, страхових та інвестиційних установах.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Освітня програма: Облік, аудит та оподаткування

«Облік, аудит та оподаткування» – одна з найбільш актуальних професій у кожній державі, в тому числі і в Україні. Адже тисячі підприємств, установ, організацій прагнуть мати у своєму штаті грамотного бухгалтера, який володіє сучасними знаннями.

Академія надасть Вам можливість здобути високофахові знання з обліку та аудиту, використання яких на практиці забезпечить якісне прийняття фінансових, інвестиційних та інших управлінських рішень. Крім того, за будь-яких обставин в країні завжди матимуть роботу ті, хто вміє вести бухгалтерський облік, аналізувати фінансово-економічні ситуації та здійснювати контроль.

Академія готує фахівців на посадах головних бухгалтерів, бухгалтерів, податкових консультантів, приватних та державних аудиторів, директорів аудиторських фірм, ревізорів.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Фінанси, банківська справа та страхування» – елітна спеціальність. Ефективна діяльність суспільства можлива лише за умови високого рівня фінансової грамотності громадян та майстерності фінансистів-професіоналів. Ми готуємо фінансистів-аналітиків, які найбільш потрібні на сучасному етапі розвитку економіки України.

Ця спеціальність дозволяє найкраще реалізувати свої творчі здібності та досягти найвищих кар’єрних щаблів. Той хто керує грошима завжди матиме достойну заробітну плату. Випускники можуть працювати фінансовими директорами підприємств, аналітиками, керівниками фінансових відділів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, структурних підрозділів банків.

Спеціальність «Менеджмент»

Освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – найбільш актуальна спеціальність у зв’язку з євроінтеграційними процесам, що відбуваються в Україні. Сучасні глобалізаційні проблеми потребують спеціалістів, які добре розуміються на тенденціях та закономірностях розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів, вміють приймати відповідні управлінські бізнес-рішення.

Випускники Академії працюють керівниками підрозділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у транснаціональних компаніях, фінансово-промислових групах, на спільних підприємствах. Станьте активним учасником міжнародного бізнесу, і світ стане ближче до вас!

Випускники Академії конкурентоспроможності та затребувані на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

«Публічне управління та адміністрування» – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі.

Ми готуємо фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, які володіють навичками розробки управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику, розробляти заходи для її реалізації та зможуть змінити Україну на краще!