Правила прийому

Правила прийому на навчання до Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2024 році.

 • Таблиця 1: Перелік освітніх ступенів, спеціальностей / освітніх програм (акредитованих та неакредитованих), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання
 • Таблиця 2: Перелік спеціальностей, вагових коефіцієнтів оцінок НМТ/ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК 5/НРК6 зі скороченим терміном навчання
 • Таблиця 3: Перелік спеціальностей, освітніх програм та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра на основі НРК6, НРК7
 • Таблиця 4: Перелік відкритих та небюджетних конкурсних пропозицій в Національній академії статистики, обліку та аудиту
 • Додаток 1: Перелік та структура широких конкурсів
 • Додаток 2: Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200
 • Додаток 3: Перелік спеціальностей, вагових коефіцієнтів оцінок НМТ /ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПСЗО
 • Додаток 4: Перелік предметних тестів єдиного фахового вступного випробування
 • Додаток 5: Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5
 • Додаток 6: Положення про приймальну комісію Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • Додаток 7: Правила прийому до аспірантури і докторантури НАСОА
 • Додаток 8: Положення про проведення вступних випробувань в Національній академії статистики,обліку та аудиту у 2024 році
 • Додаток 9: Положення про проведення співбесід у НАСОА в 2024 році
 • Додаток 10: Положення про апеляційну комісію НАСОА
 • Додаток 11: Першочерговість зарахування вступників до НАСОА в 2024 році
 • Додаток 12: Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання до Національної академії статистики, обліку та аудиту у 2024 році
 • Додаток 13: Перелік закордонних партнерських організацій
 • Додаток 14: Перелік освітніх ступенів, спеціальностей / освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземних здобувачів вищої освіти та перелік предметів вступного іспиту для іноземців Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • Додаток 15: Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць у 2024 році