Admission

  • Правила прийому на навчання до Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2022 році.
  • Додаток №1: Перелік освітніх ступенів та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання до Національної академії статистики, обліку та аудиту за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • Додаток №2: Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на другий (третій) курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавр;
  • Додаток №3: Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра;
  • Додаток №4: Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
  • Додаток №5: Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200;