Нижче наведений перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання.

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань Спеціальність освітня програма Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн)
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Цифрова економіка 4 роки 19500
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Прикладна статистика та бізнес аналітика 4 роки 4 роки 4 роки 16250 9750 9750
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування 4 роки 4 роки 4 роки 19500 11700 11700
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 4 роки 4 роки 4 роки 19500 11700 11700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4 роки 4 роки 4 роки 19500 11700 11700
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 4 роки 19500

Ступінь вищої освіти магістр

Галузь знань Спеціальність освітня програма Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн)
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Цифрова економіка 1 рік 5 міс. 26000
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Офіційна статистика 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 1 рік 9 міс. 19500 16250 16250
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес аналітика 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 1 рік 9 міс. 19500 16250 16250
07 Управління та адміністрування 071 Облік, аудит та оподаткування Облік, аудит та оподаткування 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 1 рік 9 міс. 26000 18850 18850
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 1 рік 9 міс. 26000 18850 18850
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 1 рік 9 міс. 26000 18850 18850

Розмір плати за навчання для іноземців

Ступінь вищої освіти Денна форма навчання Заочна форма навчання
бакалавр 1 500,00 доларів США на рік 1 000,00 доларів США на рік
магістр 1 800,00 доларів США на рік 1 200,00 доларів США на рік
підготовче відділення 1 000,00 доларів США на рік
1 200,00 доларів США на рік (англійська мова)