Cost of Education

Нижче наведений перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання.

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн) Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Дист-на форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика 4 роки 15000 денна
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Прикладна статистика та аналітика 4 роки 4 роки 4 роки 12500 7500 7500 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування 4 роки 4 роки 4 роки 15000 9000 9000 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 4 роки 4 роки 4 роки 15000 9000 9000 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4 роки 4 роки 15000 9000 денна, заочна

Ступінь вищої освіти магістр

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн) Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Офіційна статистика 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 15000 12500 денна, заочна
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика 1 рік 5 міс. 20000 денна
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Статистика та бізнес-аналітика 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 15000 12500 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 20000 14500 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 20000 14500 денна, заочна
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківський менеджмент 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 20000 14500 денна
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоеконоімчної діяльності 1 рік 5 міс. 1 рік 9 міс. 20000 14500 денна, заочна

Розмір плати за навчання для іноземців

Ступінь вищої освіти Денна форма навчання Заочна форма навчання
бакалавр 1 500,00 доларів США на рік 1 000,00 доларів США на рік
магістр 1 800,00 доларів США на рік 1 200,00 доларів США на рік
підготовче відділення 1 000,00 доларів США на рік

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *