Нижче наведений перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання.

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн)
Код Назва Код Назва Форма навчання
денна дист. заочна денна дист. заочна
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Цифрова економіка 4 роки 22900
Прикладна статистика та бізнес аналітика 4 роки 19900 11500
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування 22900 13800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 22900 13800
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 22900 13800
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 4 роки 22900
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології 24900

Ступінь вищої освіти магістр

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, (грн)
Код Назва Код Назва Форма навчання
денна дист. заочна денна дист. заочна
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Цифрова економіка 1 рік 5 міс. 28000
Офіційна статистика 1 рік 9 міс. 21000 17500
Бізнес аналітика 21000 17500
07 Управління та адміністрування 071 Облік, аудит та оподаткування Облік, аудит та оподаткування 28000 20000
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 28000 20000
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 28000 20000

Розмір плати за навчання для іноземців

Ступінь вищої освіти Денна форма навчання Заочна форма навчання
бакалавр 1 500 доларів США на рік 1 000 доларів США на рік
магістр 1 800 доларів США на рік 1 200 доларів США на рік
підготовче відділення 1 000 доларів США на рік
1 200 доларів США на рік (англійська мова)