Правила користування Електронним читальним залом

Електронний читальний зал (далі — ЕЧЗ) призначений для задоволення інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у наукових та навчальних цілях.

Загальні положення

Для підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб користувачів Національна академія статистики, обліку на аудиту впроваджує новітні комп’ютерні технології. Ефективне використання їх значних потенційних можливостей потребує дотримання правил, викладених нижче. Вони розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», та «Правил користування Науковою бібліотекою НАСОА». Основні послуги ЕЧЗ надаються безкоштовно.

Інформаційні послуги електронного читального залу:

 • пошук в електронному каталозі (ЕК) бібліотеки НАСОА;
 • робота з електронними бібліотеками, ЕК, базами даних (БД) бібліотек України, Росії та світової спільноти;
 • пошук та робота з web-сайтом НАСОА;
 • робота з електронними варіантами навчально-методичних видань викладачів НАСОА;
 • робота з електронними енциклопедіями;
 • консультації з питань комп’ютерних бібліотечних технологій.

Користувачі

Користувачами Електронного читального залу можуть бути викладачі, науковці, аспіранти, магістранти НАСОА та студенти. Реєстрація та доступ до ЕЧЗ надається на підставі документу, який засвідчує особу (студентський квиток, залікова книжка, паспорт, посвідчення водія). До роботи допускаються користувачі, що мають базові навички робот з операційною системою Windows ХР і Web-браузерами, уміти орієнтуватись в офісних програмах та самостійно зберігати свої напрацювання на зовнішніх носіях.

Користувач має право

 • використовувати устаткування і програмне забезпечення ЕЧЗ для пошуку необхідної інформації;
 • одержувати консультаційну допомогу адміністратора з питань пошуку інформації;
 • копіювати інформацію на зовнішні носії пам’яті.

Користувач зобов’язаний

 • надати документ, що підтверджує його особу;
 • повідомляти адміністратора ЕЧЗ про неполадки та порушення, що виникли;
 • дбайливо ставитися до майна, технічного і програмного забезпечення ЕЧЗ;
 • компенсувати нанесений матеріальний збиток, у випадку виникнення такого.

Забороняється

 • використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами і т. п.), протизаконних (порушення авторських прав і ін.) і неетичних (перегляд сайтів порнографічного, націоналістичного змісту та інше) цілей, а також для нанесення шкоди чи збитку іншим особам і організаціям;
 • використовувати зовнішні носії інформації, котрі мають віруси;
 • підключатися до мережевих комп’ютерних ігор;
 • вносити зміни в налаштування комп’ютера і програмного забезпечення, (встановлення/видалення програм, зміна зовнішнього вигляду робочого столу, додавання/знищення іконок, установка фонових малюнків і так далі), інсталювати нове програмне забезпечення без дозволу адміністратора;
 • приносити в ЕЧЗ їжу та напої;
 • не допускається знаходження в комп’ютерному класі у верхньому одязі;
 • перебувати на одному робочому місці більше, ніж 2 особи. У виняткових випадках (наприклад, спільна робота над проектом) за узгодженням із адміністратором допускається робота 2-х чоловік на одному комп’ютері;
 • заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації та інше.

Відповідальність читачів

 • порушники даних Правил частково або повністю позбавляються права роботи в ЕЧЗ;
 • у випадку порушення правил користування ЕЧЗ адміністратор має право припинити надання послуг і вивести користувача з ЕЧЗ;
 • у випадку повторних порушень користувач позбавляється права користування ЕЧЗ на термін від 2-х тижнів до 1 місяця;
 • у разі пошкодження програмно-технічних засобів ЕЧЗ користувачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Обов’язки адміністратора ЕЧЗ

 • забезпечувати належний порядок та ефективну організацію роботи ЕЧЗ;
 • надавати користувачам консультації щодо можливостей бібліографічного пошуку в електронних каталогах та базах даних, розміщення на web-сервері електронної інформації, пошуку інформації;
 • забезпечувати програмно-технічну підтримку доступу до Інтернет;
 • вивчати інформаційні потреби користувачів для вдосконалення на цій основі пошукових можливостей автоматизованої системи бібліотеки.

Бібліотека не несе відповідальності за

 • інформацію, яку читач отримав з мережі Інтернет;
 • втрату даних пошуку (при невірному використанні обладнання);
 • зміст Інтернет-сайтів, новизну та точність інформації, отриманої з мережі Інтернет;
 • будь-який зрив роботи Інтернету з причин, незалежних від адміністратора ЕЧЗ.