Правила користування бібліотекою

Порядок обслуговування користувачів, доступ до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою НАСОА, які складаються на основі Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки України.

Право на користування бібліотекою мають студенти, аспіранти та професорсько-викладацький склад НАСОА.

Для запису в бібліотеку необхідно подати:

 • студентам – студентський квиток або залікову книжку;
 • аспірантам – аспірантське посвідчення;
 • викладачам та співробітникам Академії – посвідчення, подовжене в поточному році.

Запис першокурсників здійснюється організовано по факультетах, за списками академічних груп.

Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити свої зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

Читачі отримують літературу на абонементі, чітко озвучуючи шифр своєї академгрупи та номер читацького формуляра:

 • Навчальна література видається на абонементі на семестр або період вивчення певної дисципліни;
 • Наукові та особливо цінні видання, енциклопедії, словники, довідники, періодичні видання, видання на електронних носіях видаються для опрацювання в читальному залі і додому не видаються;
 • Дисертації та інші неопубліковані матеріали видаються до читального залу без права копіювання, сканування, фотографування на обмежений термін користування, за дозволом проректора по науковій роботі НАСОА;
 • Рідкісна література та цінні видання, альбоми, поодинокі примірники, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, література підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальні зали (термін зберігання – 10 днів).

Читачі мають дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку:

 • повертати у встановлені терміни;
 • не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в одному з облікових документів;
 • не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки;
 • не виймати картки з каталогів та картотек;
 • не порушувати розстановку фондів із відкритим доступом.

При отримані літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекарю, який зобов’язаний зробити службові позначки.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

При втраті або пошкодженні документів із фонду бібліотеки, читач повинен замінити його аналогічним документом або визнаним рівноцінним, або ж сплатити штраф в бухгалтерію Академії в 5-тикратному розмірі, з врахуванням ПДВ.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно із законодавством України.

закрити

На час літніх канікул студенти зобов’язані повернути до бібліотеки навчальну літературу та інші отримані матеріали.

Читачі щороку мають перереєстровуватись з пред’явленням усієї літератури, що за ними значиться та подовжити (при потребі) термін користування нею:

 • Викладачі та співробітники – з 1 січня до 31 березня;
 • Студенти та аспіранти – на початку кожного навчального року.

Читачі, які не перереєструвались, вважаються боржниками і бібліотека має право їх не обслуговувати.

Читачі, що закінчили університет або звільнились з роботи, повинні до отримання диплому чи трудової книжки, повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх зазначених пунктах видачі.