IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри»

IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри»

17 жовтня 2017 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри», яка присвячена пам’яті першого ректора Академії, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка.

У Конференції прийняли участь вчені та практики України і зарубіжних країн – Польщі, США, Марокко, Білорусії. Біля 200 авторів опублікували свої виступи у збірнику тез.

Конференцію відкрив ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України Осауленко Олександр Григорович.

З вітальним словом виступив директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Геєць Валерій Михайлович.

На пленарному засіданні виступили: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу державних фінансів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Луніна Інна Олександрівна з доповіддю на тему «Бюджетні ризики соціально-економічної політики держави»; доктор економічних наук, професор, завідувач відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Корнєєв Володимир Вікторович з доповіддю на тему: «Перспективи стабілізації фінансової системи України».

Серед вчених-практиків велику зацікавленість викликала доповідь кандидата економічних наук, заслуженого економіста України, головного бухгалтера ДП «Антонов» Мельничука М.Г. на тему: «Фінансові аспекти розвитку промисловості».

Радник Голови Державної служби статистики України Піщейко В.О. розповів про основні напрями реформування державної статистики на середньострокову перспективу.

Гуманітарні аспекти розвитку України розкрив доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА Надольний І.Ф. у своєму виступі на тему: «Динаміка впливу суспільних змін на розвиток освіти України».

Серед інших учасників Конференції були представники Національного університету біоресурсів і природокористування України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Вінницького національного аграрного університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського національного торговельно-економічного університету, Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Проведення Конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» стало доброю традицією Академії, яка вшановує пам’ять першого ректора, видатного організатора та науковця Пилипенка Івана Ісаковича.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *