Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес аналітика».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти