Військова підготовка

Студенти Академії денної форми навчання (як хлопці, так й дівчата), за бажанням, можуть паралельно із навчанням в Академії проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу. Підготовка проводиться на міжвузівській основі у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підстава для навчання студентів — договір між Академією та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Строк навчання — 2 роки. Курсанти після закінчення навчання отримують військове звання «лейтенант» та військову спеціальність «військовий фінансист».

Студенти Академії 2 та 3 курсів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, подають заяву на ім’я ректора Академії на проходження військової підготовки за контрактом. Заява студента повинна містити такі відомості:

  • прізвище, ім’я та по-батькові студента;
  • номер навчальної групи, назва факультету;
  • придатність до навчання у вищому військово-навчальному закладі (згідно з довідкою, яка видана військовим комісаріатом);
  • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що пред’являються до
  • студентів під час проходження військової підготовки.

Крім того, до заяви студенти подають наступні документи:

  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • довідка про придатність студента до навчання у вищому військово-навчальному закладі, які видана військовим комісаріатом (додаток 4 до наказу Міністра оборони України від 14.08.08 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України»);
  • (копії): приписне свідоцтво;
  • ідентифікаційний номер;
  • перші сторінки паспорту громадянина України.

Про правила прийому студентів для підготовки за програмою офіцерів запасу за контрактом можна дізнатися на сайті Військового інституту.

Студенти денної форми навчання мають право навчатися у інших вищих військово-навчальних закладах, наприклад, у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, у Національному університеті біоресурсів та природокористування України при дотриманні ними умов прийому до таких закладів.

За умови зарахування до навчання у вищому військово-навчальному закладі у дні, визначені днями проведення занять, студенти не знаходяться на заняттях у НАСОА з поважних причин. Але вони мають в індивідуальному порядку відпрацювати пропущені заняття в Академії у формі рефератів, заповнених конспектів лекцій тощо.