Військова підготовка

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоНаціональна академія статистики, обліку та аудиту надає можливість усім бажаючим здобувачам вищої освіти паралельно навчатись в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військово-навчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби в військовому резерві Збройних Сил України, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості в виборі професії шляхом здобуття додаткових знань.

Документи, необхідні для вступу

Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають:

 • заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) ЗВО;
 • довідку з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності за результатами складання підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);
 • копію приписного свідоцтва або військового квитка;
 • автобіографію (написану власноруч);
 • фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
 • довідка про стан здоров’я з військкомату.

Відбіркова комісія видає відповідне направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської комісії.

Контактна інформація

закрити

КПП №3 університету, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, м. Київ, Україна

телефон: +380 (44) 271-09-72, +380 (44) 271-09-71
e-mail: kafedraviiskovoyi@ukr.net

Internet: nuou.org.ua / Facebook / Instagram

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Студенти Академії денної форми навчання (як хлопці, так й дівчата), за бажанням, можуть паралельно із навчанням в Академії проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу. Підготовка проводиться на міжвузівській основі у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підстава для навчання студентів — договір між Академією та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Строк навчання — 2 роки. Курсанти після закінчення навчання отримують військове звання «лейтенант» та військову спеціальність «військовий фінансист».

Студенти Академії 2 та 3 курсів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, подають заяву на ім’я ректора Академії на проходження військової підготовки за контрактом. Заява студента повинна містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по-батькові студента;
 • номер навчальної групи, назва факультету;
 • придатність до навчання у вищому військово-навчальному закладі (згідно з довідкою, яка видана військовим комісаріатом);
 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що пред’являються до
 • студентів під час проходження військової підготовки.

Крім того, до заяви студенти подають наступні документи:

 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • довідка про придатність студента до навчання у вищому військово-навчальному закладі, які видана військовим комісаріатом (додаток 4 до наказу Міністра оборони України від 14.08.08 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України»);
 • (копії): приписне свідоцтво;
 • ідентифікаційний номер;
 • перші сторінки паспорту громадянина України.

Про правила прийому студентів для підготовки за програмою офіцерів запасу за контрактом можна дізнатися на сайті Військового інституту.

За умови зарахування до навчання у вищому військово-навчальному закладі у дні, визначені днями проведення занять, студенти не знаходяться на заняттях у НАСОА з поважних причин. Але вони мають в індивідуальному порядку відпрацювати пропущені заняття в Академії у формі рефератів, заповнених конспектів лекцій тощо.