Військова підготовка

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоНаціональна академія статистики, обліку та аудиту надає можливість усім бажаючим здобувачам вищої освіти паралельно навчатись в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військово-навчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби в військовому резерві Збройних Сил України, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості в виборі професії шляхом здобуття додаткових знань.

Документи, необхідні для вступу

Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають:

 • заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) ЗВО;
 • довідку з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності за результатами складання підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);
 • копію приписного свідоцтва або військового квитка;
 • автобіографію (написану власноруч);
 • фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
 • довідка про стан здоров’я з військкомату.

Відбіркова комісія видає відповідне направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської комісії.

Набір громадян на навчання у 2021 році сплановано проводити у три етапи:

 • 1 етап: з 01.12.2020 по 30.01.2021 року – етап ознайомлення громадян із правилами відбору на навчання, особливостями підготовки та проведення відбору в умовах карантинних обмежень, порядком проведення військової підготовки, здачі вступних випробувань тощо. Ця інформація вже розміщена на офіційному сайті університету. Організовано надання консультативної допомоги засобами зв’язку.
 • 2 етап: з 01.02.2021 по 31.03.2021 року – етап подачі документів до відбіркової комісії університету (в тому числі і з використанням електронних ВЕБ-ресурсів), проходження медичного огляду (за направленнями відбіркової комісії), підготовки до вступних іспитів, проведення необхідних консультацій (зустрічей), інформаційної (агітаційної) роботи, зустрічей із бажаючими навчатися тощо. За досвідом, це час найбільш раціонального розподілу зусиль вступниками (якісна підготовка до іспитів, швидке проходження ВЛК, відсутність черг тощо).
 • 3 етап: з 01.04.2021 по 31.08.2021 року – етап проведення конкурсного
  відбору громадян України на навчання. На цьому етапі існує можливість вибору громадянами (після надання до відбіркової комісії необхідних документів та медичної довідки) дня та місяця здачі вступних іспитів в межах визначеного терміну та Плану відбору. Також на цьому етапі зберігається можливість подачі документів на навчання та проходження медоглядів для тих, хто своєчасно не прийняв такого рішення.

Контактна інформація

закрити

КПП №3 університету, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, м. Київ, Україна

телефон: +380 (44) 271-09-72, +380 (44) 271-09-78
e-mail: kafedraviiskovoyi@ukr.net

Internet: nuou.org.ua / Facebook / Instagram

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Студенти Академії денної форми навчання (як хлопці, так й дівчата), за бажанням, можуть паралельно із навчанням в Академії проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу. Підготовка проводиться на міжвузівській основі у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підстава для навчання студентів — договір між Академією та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Строк навчання — 2 роки. Курсанти після закінчення навчання отримують військове звання «лейтенант» та військову спеціальність «військовий фінансист».

Студенти Академії 2 та 3 курсів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, подають заяву на ім’я ректора Академії на проходження військової підготовки за контрактом. Заява студента повинна містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по-батькові студента;
 • номер навчальної групи, назва факультету;
 • придатність до навчання у вищому військово-навчальному закладі (згідно з довідкою, яка видана військовим комісаріатом);
 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що пред’являються до
 • студентів під час проходження військової підготовки.

Крім того, до заяви студенти подають наступні документи:

 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • довідка про придатність студента до навчання у вищому військово-навчальному закладі, які видана військовим комісаріатом (додаток 4 до наказу Міністра оборони України від 14.08.08 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України»);
 • (копії): приписне свідоцтво;
 • ідентифікаційний номер;
 • перші сторінки паспорту громадянина України.

Про правила прийому студентів для підготовки за програмою офіцерів запасу за контрактом можна дізнатися на сайті Військового інституту.

За умови зарахування до навчання у вищому військово-навчальному закладі у дні, визначені днями проведення занять, студенти не знаходяться на заняттях у НАСОА з поважних причин. Але вони мають в індивідуальному порядку відпрацювати пропущені заняття в Академії у формі рефератів, заповнених конспектів лекцій тощо.