XIX Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті видатного вченого сучасності Олексія Сергійовича Бородкіна

XIX Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті видатного вченого сучасності Олексія Сергійовича Бородкіна

Дев’ятнадцять років поспіль, НАСОА проводить Науково-практичну конференцію, присвячену пам’яті видатного вченого сучасності д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України – Олексія Сергійовича Бородкіна (1930 – 2002 рр). Вперше цей захід було проведено у далекому 2003 році. Цю традицію і до сьогодні підтримує та піднімає на нові щаблі колектив кафедри «Обліку та оподаткування».

В роботі конференції брали участь поважні особистості, відомі науковці, досвідчені практики, колеги та партнери з України, Словаччини, Азербайджану, Білорусії, Польщі. У Zoom-конференції взяли участь 78 представників 30 закладів вищої освіти України і 7 учасників із зарубіжних країн: Почесний доктор, доктор права, доктор філософії, Почесний професор LL.M, MBA, Президент Європейського інституту безперервної освіти, Засновник Східно-Європейської агенції розвитку, Засновник Наукового журналу “European Science – Europska Veda” Словаччини Йозеф Затько;
к.політ.н., доцент, Почесний професор МВА, Віце президент Європейського інституту безперервної освіти Словаччини Тетяна Букорос; д.філос.н., професор, завідувач відділу Інституту філософії і соціології Національної академії наук Азербайджану Хатіра Гулієва; д.псих.н., професор Сумгаїтського державного університету Азербайджану Камала Саламова;
д.е.н., професор, мер міста Громадка (Польща) Даріуш Павлишце; д.е.н., професор, декан економічного університету м. Бидгощ (Польща) Марцін Кеші; заступник мера міста Єлена Гора, Польща Пьотр Пачоський.

На конференції піднімалися та обговорювалися актуальні питання подальшого розвитку бухгалтерського обліку. Д.е.н., професор, член Ради МСФЗ при Міністерстві фінансів України Голов С.Ф. провів SWOT-аналіз сучасного стану бухгалтерського обліку, розкрив переваги і загрози професії (сильні і слабкі сторони) системи бухгалтерського обліку.

До поглиблення і розкриття цієї теми долучилися досвідчені практики: к.е.н., доцент, виконавчий директор федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Легка В.Г., яка у своїй доповіді приділила увагу професійності бухгалтерів, етиці та соціальній відповідальності професії; к.н. з держ.упр., доцент, начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства Асоціації платників податків України Кашпур Л.М., яка зосередила увагу учасників на законопроекті щодо залучення інвестицій та трьох функціях оподаткування; д.е.н., професор, генеральний директор «Медікал клуб Грейс» Кузнєцова С.А., а також науковці з багатьох ЗВО України, а саме: д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського торговельно-економічного університету Куцик П.О.; д.е.н., професор Миколаївського національного аграрного університету Ксьонжик І. В.; д.е.н., професор НАСОА Шевчук В.О.; д.е.н., професор, завідувач кафедри «Обліку, аудиту і оподаткування» Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Василішин С. І.; д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України Харківського державного університету харчування та торгівлі Бочуля Т.В.; д.е.н., професор, директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка» Пилипенко Л.М.; к.е.н., доцент Державного університету фіскальної служби Мазіна О. І.

Всі учасники були задоволені можливістю оприлюднити свої наукові напрацювання і раділи спілкуванню в середовищі однодумців в умовах обмежувальних обставин, пов’язаних із COVID-19. У дискусії взяли участь: к.е.н., професор, завідувач кафедри «Обліку та оподаткування» Даньків Й. Я. (Ужгородський національний університет); д.е.н., професор, завідувач кафедри «Обліку та оподаткування» Дубініна М.В. (Миколаївський національний аграрний університет); д.е.н., професор, завідувач кафедри «Обліку, аналізу і контролю» Воронко Р.М. (Львівський торговельно-економічний університет); д.е.н., професор, завідувач кафедри «Обліку та оподаткування» Пилипенко А.А. (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця); д.е.н., професор Малюга Н.М. (Поліський національний університет); к.пед.н., доцент Гресь Н.Л. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)

Всі учасники відмітили високий рівень організації Заходу і висловили щиру подяку завідувачу кафедри обліку та оподаткування НАСОА, доктору педагогічних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України Теловатій Марії Теодозіївні за організаційну довершеність, запальну енергійність, комунікативність і майстерність в організації Конференції.