Зоріна Олена Анатоліївна

Фото: Зоріна Олена Анатоліївна.Олена Анатоліївна Зоріна – завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування, доктор економічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста з обліку і аудиту.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Фінансовий облік і внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

У 2013 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії».

Досвід викладацької роботи з 1999 року.

Пройшла професійний шлях від аспіранта, викладача, старшого викладача, доцента.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років.

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

Управлінський облік, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік суб’єктів малого підприємництва, економічний аналіз.

Викладає курси

  • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
  • Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
  • Управлінський облік

Публікації

Участь у наукових проєктах

  • 2018 р. – теперішній час – виконавець НДР кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0118U005283).
  • 2014-2018 рр. – виконавець НДР кафедри на тему: «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000682).

Володіння іноземними мовами

  • Англійська мова.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68, Кафедра обліку, аудиту та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: OAZorina@nasoa.edu.ua / AlenaZorina@icloud.com