Зоріна Олена Анатоліївна

Фото: Зоріна Олена Анатоліївна.Олена Анатоліївна Зоріна – професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, доцент, Вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

1999 року закінчила Київський державний торговельно-економічний університет, факультет «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидатську дисертацію захистила 2006 року, докторську дисертацію – 2013 року.

Зоріна О.А. входить до складу Спеціалізованої Вченої ради НАСОА і Спеціалізованої Вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), є членом Вченої ради НАСОА та членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації».

Сфера наукових інтересів

  • Розвиток економічного аналізу.
  • Облік і аналіз зовнішньої економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: 07080978@gmail.com

Публікації

Має понад 50 публікацій, найбільш відомі з яких: одноосібна монографія:«Розвиток теорії та методології економічного аналізу діяльності акціонерних товариств» (2012 р.), «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011р.).

  • «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011 р.).
  • Одноосібна монографія «Розвиток теорії та методології економічного аналізу діяльності акціонерних товариств» (2012 р.).
  • Організаційно-методичне забезпечення економічного аналізу соціально відповідальної діяльності акціонерних товариств в частині взаємовідносин з працівниками, Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – 460 с. – С. 86-88.
  • Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств в частині здійснення соціальних інвестицій, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2013. – № 5 (254). – с. 46-51.
  • Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств в частині здійснення екологічних інвестицій, Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 1 (24). – Чернівці, 2013. – 452 с. – c. 340-352.
  • Необхідність аналізу соціально відповідальної діяльності вітчизняних підприємств, Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Зб. наук. праць. / Держстат України, Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014.–Вип. 1 (12). – 462 с. – С. 67-76.
  • Ідентифікація ризиків підприємства як об’єктів економічного аналізу, Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Зб. наук. праць. / Держстат України, Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014.–Вип. 2 (13). – 272 с. – С. 62-77.